FAQ - Sekcja rodzica

Jaką mam gwarancję tego, że moje dziecko jest bezpieczne?

Wyjazdy na programy wymiany kulturowej w Stanach Zjednoczonych organizujemy już od 11 lat. Wszystkie zajmujące się programem osoby, brały w nim udział kilkukrotnie i mają wieloletnie doświadczenie w branży. Co roku wyjeżdża z nami na program ponad 1000 uczestników z całej Polski a nasze biura zlokalizwoane są w 15 różnych krajach. Każdy uczestnik przystępujący do programu może liczyć na naszą pełną asystę w procesie rekrutacji i zdobycia pracodawcy. W trakcie pobytu w USA, ma także zapewniony dostęp do całodobowej infolinii Camp Leaders i w każdym momencie może uzyskać naszą pomoc i wsparcie. Jako wysyłająca co roku najwięcej uczestników z Polski agencja gwarantujemy, że nad bezpieczeństwem uczesntików czuwają eksperci branży work and travel.

Nie mam kontaktu ze swoim dzieckiem będącym na programie. W jaki sposób mogę się z nim skomunikować?

Często ze względu na swoją odległą od większych aglomeracji lokalizcję, ośrodki kolonijne pozbawione są zasięgu, co uniemożliwia wykonywanie i przyjmowanie połączeń a także korzystanie z transmisji danych. Na każdym z campów znajduje się jednak telefon stacjonarny, korzystanie z którego możliwe jest zwykle przy pomocy zakupionej na miejscu karty telefonicznej (koszt ok $10). Każdy ośrodek ma także dostęp do Internetu, z którego może skorzystać uczestnik, doroga komunikacji elektronicznej wydaje się więc najbardziej efektywna. Należy brać pod uwagę różnicę czasu (6-9h) a także możliwość ograniczonego dostępu do wi-fi. Zdarza się także, że uczesnicy zostają tak pochłonięci przez nowe obowiązki i codzienne atrakcje, że zapominają o utrzymywaniu kontatków z bliskimi. Jeśli zawiodą wszelkie metody nawiązania kontaktu, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Trzeba przy tym pamiętać, że decyzja o podtrzymywaniu kontktu zależy od samego uczestnika i nie możemy na nią wpłynąć, jeśli ten postanowi inaczej.

Moje dziecko zgłasza mi, że nie jest zadowolone z ośrodka, w którym przebywa. Jak mogę mu pomóc?

Pierwsze dni po przyjeździe do nowego kraju bywają dla wielu wyzwaniem. W grę wchodzą różnice kulturowe, wielość różnych narodowości, języków i akcentów, zupełnie nowe otoczenie a także tęskota za domem i bliskimi. Wyzwania natury psychiczno-emocjonanej wymagają adaptacji i cierpliwości względem samego siebie. Dwa pierwsze tygodnie są zwykle wystarczające, by uczesntik przystosował sie do nowych okoliczności i zmienił się jego początkowo zły obraz sytuacji. Warto więc zachęcać go i motytwować do spokojnego przeczekania - początkowy szok w większości przypadków szybko zamienia się bowiem we wspaniałą przygodę.

Kwestie zgłaszane przez uczestników mogą dotyczyć także wątpliwych warunków zakwaterowania bądź ilości godzin, jakie spędzają wykonując swoje obowiązki. O tym, czego należy się spodziewać, uczestników przed przystąpieniem do programu, a także w trakcie obligatoryjnego szkolenia przedwyjazdowego. Campy zlokalizowane są zwykle w dużej odległości od miast, mogą być otoczone lasem, znajować się pośród gór, albo nad jeziorem. Warunki zakwaterowania są w związku z powyższym bardziej biwakowe, zawsze też uczestnicy mieszkają w kilka bądź kilkanaście osób, nie zaś w pojedynkę. Warunki te sprawdzamy każdego roku osobiście odwiedzając uczesntików w miejscach ich pracy, mamy więc pewność, że spełniają one właściw standardy.

Godziny przewidzianych planem dnia obowiązków uczestnika mogą różnie rozkładać się w trakcie sezonu. Bywają dni, kiedy jest ich więcej (bo na przykład rozgrywają się duże zawody sportowe, na które zjechało się więcej campów i trzeba przygotować więcej posiłków), ale i takie, gdy jest jej zdecydowanie mniej (bo np. dzieciaki wyjechały na kilkudniową wycieczkę poza ośrodek). Osoby przyjęte na camp jako pomoc techniczna ośrodka (Support Staff) mają zagwarantowane, że nie mogą spędzić przy wykonywaniu obowiązków powyżej 60h w tygodniu.

W razie podejrzenia o niewłaściwych warunkach zakwaterowania czy innych alarmującyh sygnałach otrzymywanych od uczestnika, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Applying with us is just the beginning of a long-lasting relationship. If you’d like to know more please reach out, we’re always here to help.