WYMAGANIA

Program Support Staff (personel obsługi ośrodka)

 • Status studenta

 • Średnio zaawansowany poziom języka angielskiego - poziom A2

 • Wiek powyżej 18 lat

 • Gotowość do wylotu do USA przed 20 czerwca 2017 r.

 • Gotowość do pozostania w USA przez min. 10 tygodni

 • Brak przeciwskazań medycznych

 • Zaświadczenie o niekaralności

 • Wsześniejsze doświadczenie w pracy będzie dodatkowym atutem

Uwaga - W programie mogą brać udział studenci studiów dziennych i zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Nie mogą brać udziału w programie studenci studiów podyplomowych.

 Program Camp Counselor (wychowawca/instruktor sportowy):

 • Zaawansowany poziom języka angielskiego - min. poziom C1

 • Umiejętności sportowe bądź artystyczne 

 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy z dziećmi

 • Wiek powyżej 18 lat

 • Gotowość do wylotu do USA przed 20 czerwca 2017 r.

 • Gotowość do pozostania w USA przez min. 10 tygodni

 • Brak przeciwskazań medycznych

 • Zaświadczenie o niekaralności

Osoby aplikujące na program camp counselor nie mogą mieć statusu osoby bezrobotnej, mile widziani są maturzyści oraz nauczyciele.

Gotowy do rejestracji?
Rejestracja