O kampie

Lokalizacja

Jest dosłownie tysiące ośrodków kolonijnych w USA od lasów Pennsylvani, przez gorącą Arizonę, aż po dziką Alaskę. W każdym stanie jest choć jeden kamp! Przy takiej ilości różnice między ośrodkami są bardzo duże - od takich dla kilkudziesięciu dzieci, po takie dla kilkuset dzieci i kilkuset pracowników!

Jak działa kamp?

Potrzeba wielu chętnych, by ośrodek kolonijny funkcjonował każdego roku. Większość chętnych to osoby oddane idei kampu. Wielu z nich powraca na ten sam kamp przez kilkanaście lat, współtworząc jego życie i funkcjonowanie. Spędzają wiele czasu by przygotować ośrodek najlepiej jak to tylko możliwe, dzięki czemu zarówno dzieci jak i osoby przebywające na ośrodku mogą przeżyć niezpomniane wakacje. Twój pierwszy raz na kampie będzie wydarzeniem, które zapamiętasz na całe życie. Potwierdza to wielu studentów, którzy co roku powracają do USA.

Struktura

Dyrektor Ośrodka (Camp Director)

 
Każdy kamp ma swojego dyrektora. Bardzo często w przypadku ośrodków prywatnych właściciel jest równocześnie dyrektorem, na innych kampach dyrektorzy są wybierani przez Zarząd Organizacji. Jest on główną osobą na kampie oraz ostatnią instancją w jakichkolwiek sporach. Dyrektor zajmuje się koordynacją pracy kampu, jest odpowiedzialny za wszystko co na nim się wydarzy.
 

Dyrektor programowy (Program Director)

 
Jest osobą odpowiedzialną za codzienne zajęcia na kampie i ich rozkład. Dyrektor programowy pośredniczy w sprawach dotyczących rozwiązania bieżących kwestii. To również dyrektor programowy jest najczęściej osobą odpowiedzialną za rozkład Twoich zajęć.
 

Główny opiekun (Head Counselor/Division Head)

 
Większość dzieci na kampie jest podzielona na grupy ze względu na płeć i wiek. Główny Opiekun jest osobą odpowiedzialną za kierowanie grupą i udzielanie wskazówek wychowawcom.
 

Opiekunowie/Liderzy (Counselors/Leaders)

 
Opiekunowie dzielą się na dwie podstawowe grupy: wychowawcy (general counselors) oraz trenerzy (activity leaders). Ci pierwsi opiekują się grupą dzieci, opieka ta jest całodobowa i wymaga sporo poświęcenia z ich strony . Dla dzieci stają się nie tylko nauczycielem, ale również przyjacielem i rodzicem. Wysoki poziom opieki nad dziećmi będzie nie tylko przedmiotem satysfakcji dla opiekuna, ale zostanie doceniony również przez rodziców w postaci... napiwków.
 

Obsługa kampu (Support Staff)

 
Support Staff nie zajmujący się bezpośrednio opieką nad dziećmi. Ich głównym zadaniem jest „pomoc za sceną". W roli jako support staff pomagasz w codziennym funkcjonowaniu kampu (kuchnia, pralnia, usługi naprawcze i transportowe, itp.). Zalety obsługi kampu to przede wszystkim wolne wieczory, możliwość korzystania z infrastruktury ośrodka, mniejsza odpowiedzialność czy wyższe kieszonkowe.
Zarejestruj się już teraz!
Rejestracja