We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Camp Leaders tabor pre znevyhodnene deti

Leto s dobrým pocitom.

Special Needs vychovávateľ

Kto je vychovávateľ zdravotne znevýhodnených?

V porovnaní s pozíciou bežného vychovávateľa, vychovávateľ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemusí vedieť vyučovať žiadnu aktivitu.

Jeho úlohou je pomáhať táborníkom v ich každodenných aktivitách v tábore, odprevádzať ich z jednej aktivity na druhú a robiť im spoločnosť. Pri tejto pozícii je výhodou skúsenosť s prácou so zdravotne znevýhodnenými. Pred príchodom detí do tábora, ale dostanete intenzívny tréning, takže ani uchádzači bez skúseností sa nemusia ničoho obávať. Pozícia Special Needs Counselor je skvelá praktická príležitosť pre študentov, ktorí študujú špeciálnu pedagogiku a iné sociálne orientované odbory.

Hlavné je, že pomôžete deťom aj ostatným v tábore zažiť skvelé leto, aj keď mali trochu menej šťastia ako my a nemôžu si také leto zariadiť sami. Pozitívne tak ovplyvníte nielen samotných táborníkov, ale aj ich rodiny, ktoré vám budú nadovšetko vďačné za to, čo pre ich blízkych robíte.

Život vychovávateľa

Camp Leaders special needs vychovavtel

Pozícia vychovávateľa v tábore pre zdravotne znevýhodnených je vždy náročná a vyžaduje si tvrdú prácu, no prináša veľa nezabudnuteľných spomienok, vďaky a lásky detí, ktorým touto prácou pomáhate. Tábory pre zdravotne znevýhodnených sa tak starajú o množstvo detských i dospelých táborníkov. Starostlivosť o každého táborníka sa líši v závislosti od jeho individuálnych potrieb. Väčšina táborov pre osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečuje rozsiahlu inštruktáž a výcvik, počas ktorého sa vychovávatelia oboznámia so svojou náplňou práce a pripravia sa na spôsob komunikácie a starostlivosti, ktorú si títo táborníci vyžadujú.

V kempe budeš na pozícii Special Needs Counselor pracovať minimálne 9 týždňov. O táborníkov sa budeš starať počas celého dňa budeš im pripravovať zábavný program. V Amerike existujú rôzne Special Needs kempy, pričom v niektorých z nich od vychovávateľov vyžadujú celodennú starostlivosť a niektoré nie. Často sa o jedného táborníka stará aj viac vychovávateľov. Všetko závisí od daného tábora a potrieb táborníka. Všetky podrobnosti o konkrétnej pozícii a povinnostiach vychovávateľa sa dozvieš ešte pred podpisom zmluvy s táborom.

Získaj neopísateľnú skúsenosť

Mzda na pozícii Special Needs Counselor závisí od tvojho veku. Ak máš 21 rokov alebo viac, tvoja odmena za 9 týždňov práce bude 1050 USD. V prípade, že do leta 21 rokov nedovŕšiš, tvoj plat bude 950 USD. Vychovávatelia zdravotne znevýhodnených detí majú teda oproti vychovávateľom v bežných táboroch platové ohodnotenie vyššie o 100 USD. Za každý odpracovaný deň po 9 týždňoch ti patrí odmena cca. 40 USD. Ubytovanie aj stravu budeš mať počas leta v kempe zabezpečenú úplne zadarmo, takže celú výplatu môžeš použiť na cestovanie alebo si ju doniesť domov.

Tvoje najlepšie leto

Camp Leaders vychovavatel a instruktor lezenia

Čo budeš zbožňovať

Bude to určite výzva, ale vďačnosť detí je viac než uspokojúca. Leto je rovnaké ako v každom inom kempe, len tu sú deti, ktoré mali menej šťastia a ty im môžeš zabezpečiť super leto svojou snahou a srdečným prístupom. Budeš mať krásny pocit z toho, že robíš niečo naozaj zmysluplné.

Čo je treba vedieť

V kempe si uvedomíš, aké šťastie máš, a zistíš, že tieto deti sú napriek všetkému stále len deti, ktoré sa chcú zabávať. Táto práca pre teba bude úžasnou skúsenosťou najmä pre študentov sociálnej práce, zdravotníctva či pedagogiky. Áno, bude to náročné, ale tvoja snaha sa ti vyplatí, no a pred príchodom detí si dokonca prejdeš intenzívnym tréningom, takže na to všetko budeš pripravený.

Na čo treba byť pripravený

Práca v kempe bude občas náročná, ale akonáhle sa do toho dostaneš, už sa ti to také nebude zdať. Potom sa už len priprav na to, akí ti budú rodičia aj ich deti vďační za to, že im pomáhaš mať nezabudnuteľné leto.

V skratke
  • 9 týždňov v kempe
  • Práca so zdravotne znevýhodnenými
  • Zmysluplná práca
  • Úprimné a silné priateľstvá

Prečo byť Special needs vychvávateľom?

Veľmi rada by som sa vrátila späť a strávila ďalšie leto v tomto kempe, bolo to perfektné leto pre mňa.

Andrea
Camp Anne

Special Needs Counselor FAQ

Musím mať skúsenosti s prácou v special needs campe?

Pred príchodom detí do tábora, dostane každý uchádzač intenzívny tréning, takže ani uchádzači bez skúseností sa nemusia ničoho obávať. Každý tábor pre osoby so špeciálnymi potrebami organizuje jedno až dvojtýždňový výcvik pred príchodom táborníkov.

Je potrebné vedieť vyučovať nejakú špeciálnu aktivitu?

Nie, Tvojou úlohou je pomáhať táborníkom v ich každodenných aktivitách v tábore, odprevádzať ich z jednej aktivity na druhú a robiť im spoločnosť.

S akou výplatou môžem v lete počítať?

V prípade práce na pozícii Special Needs Counselors môžeš počítať s výplatou 950 dolárov za 9 týždňov práce, pokiaľ máš menej ako 21 rokov a 1050 dolárov ak máš viac ako 21 rokov. Ak v kempe zostaneš pracovat dlhšie v rámci postcamp, za každý odpracovaný deň navyše dostaneš približne 30 dolárov. Presná čiastka závisí na dohode medzi tebou a tvojím kempom.

Spend your summer as a special needs camp counselor