We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Tvůj ne tak typický den.

Den v letním táboře

Takhle se v americkém letním táboře žije.

Přesto, že se americké letní tábory značně liší z různých úhlů pohledu, většina disponuje podobným programem dne, kdy se střídá jídlo a zábava s drobnými povinnostmi dětí a smozřejmě spánkem.

8am
10pm

8.00am

Budíček.

Kempový budíček si velmi rychlo zapamatuješ. Zvuk ranního "bugle" ta bude provázet i po skončení kempu. Mimo to děti vstávají a připravují se na další skvělý den v táboře.

8.30am

Zvedání vlajky.

Mnoho táborů má každé ráno společné vyvěšování vlajky a recitují přitom americký "slib oddanosti" (Pledge of Allegiance).s, celebrate birthdays and inter-camp team wins, it’s time to begin the day.

9.00am

Snídaně.

Najdeš zde sladké i slané, teplé nebo studené, křupavé i měkoučké, opékané i chlazené ... všechny druhy jídel jsou k dispozici, naplní tvůj den energií! Mnoho táborů má písně nebo snídaňové zpěvy, pro ranní nabuzení dětí.
Každý se po snídani vrátí uklidit do svých chatek nebo stanu.

10.00am

Aktivity.

Děti odchází na své první tři aktivity podle rozvrhu. Ty máš zase na starosti své oddělení a specializaci kterou jak vychovatel vyučuješ.

12.30pm

Oběd.

Zase jídlo ... a pravděpodobně zpěv! Jídlo ... zpěv .... jídlo .... zpěv!

Co to bude dnes? Pizza, těstoviny neboli "grilled cheese"?

1.30pm

Čas na odpočinek.

Není nic lepšího, než zasloužená odpolední siesta.

2.30pm

Zase aktivity.

Po odpočinku ... zpět k aktivitám! Více sportu, zábavy a času s kamarády.

6.00pm

Večeře.

Uhodl jsi ... více jídla a více zpěvu!

Je dnes na menu BBQ kuře nebo slavnostní večere díkuvzdání?

8.00pm

Večerní aktivity.

Večerní aktivity jsou dobrou zábavou a vynikající příležitostí pro každého, aby poznal ostatní. Večerní aktivity mohou být různé, přes tanec, celo-táborové soutěže, táboráky, talent show ... a mohli bychom pokračovat dál a dál!

10.00pm

Večerka a zhasínání světel.

Čas ulehnout, umýt si zuby a obléct si pyžamo. To je vhodný čas číst, psát domů a obecně relaxovat a celkově zakončit den. A pak čas jít spát... Zzzzzzzz

"Get in some rest before the madness and magic all begins again."