Typický den v kempu

Takhle se v americkém letním táboře žije

Přesto, že se americké letní tábory značně liší z různých úhlů pohledu, většina disponuje podobným programem dne, kdy se střídá jídlo a zábava s drobnými povinnostmi dětí a smozřejmě spánkem.

 

07.30 Budíček (Wake up)

Děti vstávají a připravují se na další skvělý den v táboře.


08.00 Zvedání vlajky (Flag rising)

Mnoho táborů má každé ráno společné vyvěšování vlajky a recitují přitom americký "slib oddanosti" (Pledge of Allegiance).


08.15 Snídaně (Breakfast)

Najdeš zde sladké i slané, teplé nebo studené, křupavé i měkoučké, opékané i chlazené ... všechny druhy jídel jsou k dispozici, naplní tvůj den energií! Mnoho táborů má písně nebo snídaňové zpěvy, pro ranní nabuzení dětí.


8.50 Úklid chatky (Cabin Clean-Up)

Každý se po snídani vrátí uklidit do svých chatek nebo stanu.   


9.30 První aktivita (First activity period)

Děti odchází na svou první aktivitu podle rozvrhu.


10.30 Druhá aktivita (Second activity period)

Poté se přesunou na svou další aktivitu přidělenou pro daný den. 


11.30 Volný čas

Volný čas je dobrá příležitost pro děti strávit trochu času poznáváním ostatních dětí v jejich chatce. Je to také možný čas pro psaní dopisů domů. 


12.15 Oběd (Lunch)

Zase jídlo ... a pravděpodobně zpěv! Jídlo ... zpěv .... jídlo .... zpěv!


13.00 Čas na odpočinek (Rest hour)

Není nic lepšího, než zasloužená odpolední siesta.


14.20 Třetí aktivita (Third activity period)

Po odpočinku ... zpět k aktivitám!


15.30 Čtvrtá aktivita (Fourth activity period)

Poslední aktvita dne.


16.40 Konec čtvrté aktivity (End of fourth activity period in the afternoon)

Některé tábory mohou mít celo-táborové aktivity nebo další periodu volného času. Některé tábory dokonce naplánují jednu nebo dvě dodatečné aktivity s krátkým časem na odpočinek před večeří.


18.00 Večeře (Dinner)

Uhodl jsi ... více jídla a více zpěvu!


19.15 Večerní aktivity (Evening activity)

Večerní aktivity jsou dobrou zábavou a vynikající příležitostí pro každého, aby poznal ostatní. Večerní aktivity mohou být různé, přes tanec, celo-táborové soutěže, táboráky, talent show ... a mohli bychom pokračovat dál a dál!


20.30 Utišení se (Evening wind-down)

Tábory mohou servírovat večerní občerstvení nebo udělat rekapitulaci událostí dne ve formátu "novin", nebo dokonce básně a písně na utišení dětí před odchodem do jejich chatek.


21.00 Čas klidu, příprava na noc (Quiet time, prep for bed)

Čas ulehnout, umýt si zuby a obléct si pyžamo.


21.30 Večerka (Curfew)

To je vhodný čas číst, psát domů a obecně relaxovat a celkově zakončit den.


22.00 Zhasínání světel (Lights out)

Čas jít spát... Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 
Chceš zažít léto svého života?
Registrace